raadpleging gegevens Rijksregister

Onderstaande link verwijst u door naar de website "Mijn dossier" waar u met behulp van de elektronische identiteitskaart je gegevens in het Rijksregister kan raadplegen, maar ook enkele volwaardige uittreksels uit het bevolkingsregister kan afhalen. Deze documenten hebben de digitale handtekening van het Rijksregister, zijn dus rechtsgeldig en hebben bewijskracht.

Mijndossier.rrn.fgov.be