Selectief slopen

In Vlaanderen wordt er massaal gesloopt.

In Vlaanderen komt er jaarlijks ongeveer tien miljoen ton bouw- en sloopafval vrij. Het is dan ook belangrijk dat er zo weinig mogelijk verontreinigend bouw- en sloopafval naar een stortplaats wordt afgevoerd. Dat is mogelijk door gebouwen selectief te slopen. Selectief slopen is het gescheiden inzamelen van de verschillende afvalstromen bij het slopen van een gebouw. Bij een selectieve sloop verwijdert de sloper eerst ramen, deuren, hout- en dakwerk, leidingen, verlichting en nutsinstallaties en niet dragende, niet-inerte structuren (zoals binnenmuren van gips of karton) alvorens hij het karkas zelf sloopt.

Het gescheiden inzamelen van gevaarlijke afvalstoffen zoals asbesthoudende afvalstoffen is trouwens wettelijk verplicht. Het is sterk aanbevolen om hiervoor een beroep te doen op professionele asbestverwijderaars. Verder worden ook de niet-gevaarlijke afvalstoffen, zoals glas, hout, kunststoffen, etc., beter afzonderlijk ingezameld. Hierdoor ontstaan zuivere stromen en kunnen we deze maximaal benutten door ze opnieuw te gebruiken en te recycleren.

Omdat selectief slopen nog onvoldoende ingeburgerd is heeft de OVAM het opstellen van een sloopinventaris verplicht voor het slopen van gebouwen met een volume > 1 000 m³ en die geheel of gedeeltelijk een andere functie dan wonen hadden.

Ook bij kleine verbouwingen, zoals het uitbreken van een badkamer, …, kun je het beste je afval gescheiden houden. Je afval (zuiver steenpuin, …) kan dan worden hergebruikt. Deze afvalstromen die hergebruikt kunnen worden, zijn ook goedkoper op het containerpark.

Meer info rond selectief slopen vind je op de website van OVAM.

Asbest in en rond het huis

De Vlaamse Regering wil haar burgers beschermen tegen de risico’s van asbesthoudende producten. In 2014 werd aan de OVAM opdracht gegeven om een asbestafbouwbeleid voor te bereiden om Vlaanderen tegen 2040 versneld asbestveilig te maken. OVAM is in samenwerking met verschillende instanties en gemeenten bezig met een aantal proefprojecten om te kijken wat de mogelijke oplossingen zijn.

Asbesthoudende materialen mogen sinds 1998 niet meer geproduceerd en verkocht worden. Toch is de kans groot dat je asbesthoudende toepassingen nog tegenkomt in en om je huis, zeker als je huis van vóór 1998 is. Dit is geen reden tot paniek, maar ga er verstandig mee om. Het risico schuilt in de asbestvezels die via inademing kanker kunnen veroorzaken. Omdat nog veel mensen asbesthoudend materiaal niet herkennen of het risico voor de gezondheid onderschatten, voeren ze soms activiteit en uit die gevaarlijk of ronduit verboden zijn, bijvoorbeeld het reinigen met hoge druk of roterende borstels van asbesthoudende daken, of asbestplaten bewerken met een slijpschijf of een boormachine. De overheid ontvangt veel vragen en klachten over asbest. Bovendien is het voor velen niet altijd duidelijk waar je met een bepaalde vraag of klacht terecht kan, omdat de bevoegdheden verdeeld zijn.

Daarom hebben verschillende betrokken overheidsinstanties een centraal informatiepunt uitgewerkt: de website www.asbestinfo.be.

- Opgepast

Voor het verwijderen van niet-hechtgebonden asbest, hechtgebonden asbest in slechte staat of asbest dat niet eenvoudig te verwijderen is, moet je een erkende verwijderaar inschakelen die werkt onder zeer strenge voorwaarden.