Verwijdering grafzerk en/of ornamenten

Het gemeentebestuur kan binnenkort overgaan tot het verwijderen van de grafzerken van de graven waarvoor geen concessie is aangevraagd.

Vooraleer een grafzerk verwijderd wordt, krijgen de nabestaande(n) de kans om alles wat op de grafzerk staat en wat hij wil bijhouden, verzamelen. Zij maken dit met dit formulier kenbaar vooraleer ze overgaan tot verwijdering.

De grafzerk die door het gemeentebestuur wordt verwijderd, wordt vernietigd. De stoffelijke resten blijven ter plaatse begraven.

Het verwijderen van de grafzerk en/of ornamenten door de nabestaanden  kan gebeuren tussen 1 maart 2015 en 1 april 2015