Voorschotten op sociale uitkeringen

Wat?: 

Voor meer info kan u zich wenden tot de sociale dienst van het OCMW, Sociaal Huis 735, 2990 Wuustwezel of telefonisch op het nummer 03 633 52 10.

Indien de uitbetaling van uw sociale zekerheidsuitkering of uw loon te lang op zich laten wachten, kan het OCMW u een voorschot geven. Deze voorschotten worden teruggevorderd op het moment dat de achterstallige uitkering of het achterstallige loon uitbetaald wordt.

Een sociale uitkering is bijvoorbeeld een werkloosheidsuitkering, ziekte-uitkering, invaliditeitsuitkering, pensioen of kinderbijslag.

Voorwaarden: 
  • Een maatschappelijk werker zal nagaan of u recht hebt op deze voorschotten.

  • Dit gebeurt aan de hand van een sociaal onderzoek. Hiervoor dient u alle recente inkomensbewijzen voor te leggen. Mogelijk wordt er ook een huisbezoek gebracht.
Hoe?: 

Voorschotten op sociale uitkeringen dienen te worden aangevraagd bij de sociale dienst van het OCMW in het Sociaal Huis, Bredabaan 735, 2990 Wuustwezel. In de voormiddag, van 9.00 tot 12.00 u, kan u er terecht zonder afspraak. 's Namiddags wordt er enkel op afspraak gewerkt.

Wat meebrengen?: 

U dient in principe niets mee te brengen, behalve uw identiteitskaart. Bij het eerste gesprek zal u meegedeeld worden welke informatie u nog dient te bezorgen. Dit is immers afhankelijk van uw situatie.

Prijs?: 

Het bedrag is afhankelijk van uw specifieke situatie.