Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan

In het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan (GRS) Wuustwezel geeft de gemeente haar visie op de gewenste ruimtelijke ontwikkeling van het grondgebied, weliswaar binnen de krijtlijnen die Vlaanderen en de provincies hebben bepaald in resp. het Ruimtelijk Structuurplan Vlaanderen en de provinciale ruimtelijke structuurplannen.

Een ruimtelijk structuurplan bestaat altijd uit drie onderdelen. Het informatief gedeelte geeft de bestaande ruimtelijke structuur weer. Het richtinggevend gedeelte duidt de gewenste ruimtelijke structuur aan. Tot slot geeft het bindend gedeelte een overzicht van de 'acties' die de gemeente wenst uit te voeren ter realisatie van de visie die verwoord is in het ruimtelijk structuurplan. De gemeente en de instellingen die eronder ressorteren zijn verplicht de bepalingen van het bindend gedeelte uit te voeren.

Het Gemeentelijk Ruimtelijk Structuurplan werd door de gemeenteraad definitief goedgekeurd in zitting van 4 december 2006.  Ook de Bestendige Deputatie van de provincie Antwerpen gaf haar goedkeuring, nl. op 12 april 2007, maar schrapte grotendeels de voorgestelde woonprogrammatie.

Hieronder kan u het GRS inkijken. Wij hebben het omwille van de grootte opgesplitst in verschillende stukken. U moet wel beschikken over een Acrobat Reader. U kan Acrobat Reader hier downloaden. De passages die door de Bestendige Deputatie werden geschrapt, hebben we in het rood en doorhaald weergegeven en zijn derhalve niet meer van kracht.

Titel en Voorwoord
Titelblad-Kaartenatlas
Informatief gedeelte
Richtinggevend gedeelte
Bindend gedeelte
Bijlagen

Lijst met kaarten uit het informatief gedeelte
Lijst met kaarten uit het richtinggevend gedeelte