Subsidiereglementen

Een subsidie is een door de gemeente toegekend bedrag om praktische, sociale, sportieve of culturele doelstellingen te realiseren zonder dat er een directe tegenprestatie gevraagd wordt van de begunstigde. Hieronder een overzicht van de huidige subsidiereglementen:

Bijlages: